Spelregels speelavonden

De praktische spel regels moeten nog worden geschreven/toegevoegd.
Voorlopig beslist een van de organisatoren of een door hen aangestelde scheidsrechter in het geval van een conflict.