Huishoudelijk regelement

1. Gedragsregels

1.1 Leden en donateurs worden geacht zich netjes en beleefd te gedragen bij de georganiseerde spel en wedstrijd- avonden. De avonden worden georganiseerd voor en door leden dus gedraag je zoals je ook wilt dat anderen zich bij jou gedragen.

1.2 Let op de start-tijd (file kan en mag, maar probeer iets voor de starttijd aanwezig te zijn) of stuur het organiserend (bestuurs)lid vooraf een berichtje als je later aan wilt schuiven.

1.3 Bij onenigheid over de spelregels beslist een bestuurslid of een door de bestuurslid aangesteld lid die als scheidsrechter fungeert.

1.4 Bij onenigheid graag diep ademhalen en even aan regel 1 terugdenken, hoe wil je dat anderen zich gedragen als ze bij jou over de vloer komen.

2. Spelavonden

2.1 Vooraf wordt aangekondigd welke spellen op de spel- of wedstrijd- avond beschikbaar zijn

2.2 een meerderheid van stemmen beslist een groepsspel of we splitsen de groep op in kleinere ploegen.

2.3 De organiserende partij geeft vooraf de prijzen aan voor consumpties of geeft aan dat het een American-party stijl avond is (oftewel eigen drinken en snacks mee maar denk aan 1.1 bijvoorbeeld vette chips vingers vind je dat OK als het bij jouw spellen gebeurd?)

3. Toernooien

3.1 De vereniging organiseert tournooien.

3.2 bij de ALV wordt besloten welk spel, de inschrijfkosten en de prijzenpot.

4. Verenigingsmateriaal

4.1 Beschadigingen aan spellen worden niet op prijs gesteld (zie regel 1.1) mocht er toch onverhoeds iets beschadigd raken of valt het je op dat iets beschadigd of incompleet is meld dit even bij het bestuur of scheidsrechter. We gaan geen vingertje wijzen doen, maar gebeurd het wel heel vaak dat er onzorgvuldig omgegaan wordt bij een bepaald persoon willen we graag even een gesprek met het bestuur voorstellen.

5. Algemene Ledenvergadering

5.1 Elk kwartaal is er de eerste spelavond een algemene ledenvergadering.

5.2 Max 10 minuten vergadering
– Financiën/budget overzicht
– Enquête voor nieuwe spellen
– Eventuele wijzigingen Huishoudelijk Reglement doornemen
– w.v.t.k.

5.3 Vervolgens de normale spellen avond.

6. Lidmaatschap

6.1 Volledig lidmaatschap

6.1.1 €50,- per jaar (of 5 euro per maand = €60,- per jaar|)

6.1.2 Bij ALV dubbele stem bij enquêtes over spel-aankopen

6.1.3 Verkiesbaar voor bestuursfuncties en commissies bij ALV

6.2 Junior lidmaatschap (onder de 18 ben je sowieso junior lid)

6.2.1 €30,- per jaar

6.2.2 Bij ALV één stem bij enquêtes over spel-aankopen

6.2.3 niet verkiesbaar en geen stemrecht bij ALV

6.3 Losse spelavond

6.3.1 €3,- aan de deur

6.3.2 geen stemmen bij enquêtes over spel-aankopen

6.3.3 niet verkiesbaar en geen stemrecht bij ALV

6.4 Donateurs

6.4.1 neem contact op met het bestuur voor bedragen en toegangsmogelijkheden bij speelavonden en tornooien

6.4.2 geen rechten bij ALV zie statuten